PMU

PMU Bryn nya180 min

Refill 3D/Puder inom 1år 1630kr
Refill 3D/puder inom 2 år 2130kr
Refill 3D/puder inom 3 år 3130kr

med bedövning 200kr extra

4150 kr